Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány

IMPRESSZUM

A domain név és a weblap tulajdonosa: A Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány

Székhely, levelezési cím: 6760 Kistelek, Kossuth utca 88/B

Nyilvántartási szám: 06-01-0001706

Adószám: 19138062-1-06

Kuratórium elnöke: Onozó Mihály

Tárhelyszolgáltató: Center Webhost Kft.

COOKIE kezelés

A csellengotappancsok.hu oldal a látogatóiról semmiféle adatot sem gyűjt a Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány számára, így az adatkezelést nem végez. A weblapba épülő alkalmazások és a webtárhely szolgáltatója gyűjthet információkat, arról bővebben az Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat.

Jogi nyilatkozat

A csellengotappancsok.hu weboldalt a Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány (a továbbiakban üzemeltető) működteti. A csellengotappancsok.hu oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A csellengotappancsok.hu weboldalának használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a csellengotappancsok.hu weboldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi, és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

I. A csellengotappancsok.hu weboldal felhasználásának feltételei

I.1. A csellengotappancsok.hu weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és az üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a csellengotappancsok.hu weboldal felhasználója – az on-line hozzáférésen túl –kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

I.2. A csellengotappancsok.hu weboldal tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a csellengotappancsok.hu weboldal tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól, a csellengotappancsok.hu weboldal bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg az csellengotappancsok.hu weboldal valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a csellengotappancsok.hu weboldalra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a csellengotappancsok.hu nyitóoldalára (https://www.csellengotappancsok.hu), mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a "forrás: csellengotappancsok.hu" megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

II. Felelősség a szolgáltatásért

II.1. A csellengotappancsok.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát a csellengotappancsok.hu weboldalon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a csellengotappancsok.hu weboldal tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy zavartalan működéséért.

II.2. Az üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért (ideértve a csellengotappancsok.hu weboldalon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott hibákért). Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az üzemeltető felelősségét kizárja. Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak az üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

III. Adatkezelési tájékoztató

A csellengotappancsok.hu honlap nem gyűjt adatokat a weboldal látogatóiról Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány számára. A honlapon található térkép és annak funkcióinak használatakor felmerülő adatkezelés a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 - USA) adatvédelmi irányelvei a mérvadóak. A weblap böngészésekor a webszerver biztonsága, illetve a webszolgáltatás minőségének fenntartása érdékében a tárhelyszolgáltató (Center Webhost Kft.) adatokat gyűjthet a látogatóról és annak tevékenységéről, azt a Center Webhost Kft. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.